Środki na muszki owocówki

Aktywne filtry

Jak usunąć muszki owocówki z kuchni? skorzystaj ze sprawdzonych produktów marki VACO

Muszka owocówka Drosophila melanogaster jest małym owadem z rzędu muchówek o długości zaledwie 2-3 mm. Żywi się drożdżami powstającymi na psujących się produktach oraz cukrami z owoców i warzyw. Receptory węchowe umieszczone na czułkach, pozwalają jej z kilkunastu metrów wyczuć woń etanolu oraz octanu etylu, będących produktami fermentacji zachodzącej w owocach. Owady te bardzo szybko się rozmnażają. Samica muszki owocówki składa jednorazowo około 60 jaj, które po 12-15 godzinach przeistaczają się w larwy. Larwy wylęgają się w temperaturze powyżej 15 stopni i po czterech dniach mamy znowu dorosłe osobniki. Muszki te mogą żyć nawet 60 dni.

Najczęściej jaja lub larwy owocówki trafiają na obiekt złożone na owocach i warzywach-również świeżych. Dlatego w miarę możliwości należy przechowywać te produkty w chłodniach lub lodówkach.

Aby nie doprowadzić do wylęgania się muszek owocówek należy stosować działania takie jak:

  • Pojemniki, w których przechowywane są produkty powinny być dokładnie umyte, aby uniknąć przypadkowego przeniesienia larw i jaj.
  • Należy natychmiast usuwać nadpsute produkty do kontenerów na odpady poza obszarem budynku, z częstotliwością nie rzadszą niż jeden raz na dzień.
  • Należy pamiętać, aby pojemniki z sokami, napojami, przetworami owoców; warzyw i innymi produktami były zawsze szczelnie zamknięte.
  • Podłogi powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym.
  • Kratki ściekowe powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.
  • Powierzchnie mające kontakt z żywnością (np. blaty, zlewy) należy myć i dezynfekować tak często jak to możliwe.

Jak używać preparaty na muszki owocówki?

  • Preparaty dezynsekcyjne są szkodliwe w przypadku bezpośredniego kontaktu, i jeżeli zdecydujemy się na ich użycie, należy usunąć z powierzchni poddanej opryskom wszelkie produkty żywnościowe.
  • Zabieg chemiczny będzie skuteczny jeśli zostanie zlikwidowana przyczyna intestacji: usunięta skażona żywność, zlikwidowane miejsca rozmnażania owadów.
  • Jeśli wszystkie powierzchnie, na których identyfikujemy problem będą wcześniej umyte, a następnie poddane opryskowi pomieszczenia poddane dezynsekcji można bezpiecznie użytkować po 2 godzinach, po dokładnym przewietrzeniu.
  • Wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością należy przemyć wodą.

Muszka owocówka nie jest szkodnikiem sanitarnym. Jej aktywność w głównej mierze można niwelować zwiększając szczelność przedmiotów na szkodniki oraz likwidując warunki do ich rozmnażania.