na gołębie i inne ptaki

Ptaki Aves–tworzą bardzo zróżnicowaną gromadę zwierząt stałocieplnych należącą do podtypu kręgowców (Vertebrata). Występuje blisko 10 tysięcy gatunków ptaków na całym świecie. Cechą charakterystyczną jest posiadanie skrzydeł, dzioba, oraz skóry wytwarzającej pióra. Większość gatunków jest zdolna do lotu. Ptaki to zwierzęta społeczne, które potrafią porozumiewać się za pomocą sygnałów wzrokowych, a także poprzez śpiew. Często razem polują i przepędzają inne drapieżniki.

Ptaki lotne i nieloty to zwierzęta jajorodne. Jaja wysiadują w gnieździe i bardzo długo opiekują się wyklutymi pisklętami. Mimo swojej dużej pożyteczności występowanie ich na obiekcie jest szkodliwe i tworzy koszty w związku ze zniszczeniami produktów czy elementów elewacji. Ptaki potrafią uszkodzić opakowania i zjadają produkty spożywcze. Przenoszą wiele groźnych chorób (np. H1N1 wirus grypy), zakażają produkty swoimi wydalinami, piórami, martwymi osobnikami. Ciała martwych ptaków stwarzają poważne zagrożenie sanitarne.

Ptactwo jest nosicielem patogenów namnażających się w ich ciałach. Mogą przenosić zakażone pasożyty (np. kleszcze, obrzeżki gołębie) na nowe tereny. Przed wypłoszeniem z miejsc niepożądanych należy pamiętać że większość gatunków znajduje się pod ochroną. Najlepiej odpowiednio zabezpieczyć obiekt przed ich nalatywaniem.

Do wykonywania zabezpieczeń przed ptakami używane są: systemy kolców, taśmy wysokonapięciowe, siatki-pełny zakres ochrony przed ptakami, odstraszacze: ultradźwiękowe, dźwiękowe i hukowe. Skuteczną ochronę zapewni także: dopasowanie otworu drzwiowego do wielkości pojazdów dostawczych; zamontowanie automatycznie zamykanych drzwi i zasłon z pasków z tworzywa, usunięcie otworów większych niż 1,5 cm oraz zabezpieczenie okien siatką o oczkach 0,6 cm (metal, plastik, nylon). Należy również zadbać, aby nalatujące ptaki nie miały dostępu do pokarmu i wody. Jako rodzaj deawionizacji stosuje się także klatki na ptaki i różnego rodzaju atrapy ptaków drapieżnych.

Obecność ptactwa na obiekcie oznacza duże zanieczyszczenie odchodami, z którymi przenoszone są bakterie chorobotwórcze. Jedynie właściwa profilaktyka oraz odpowiedni system zabezpieczenia skutecznie ograniczą odwiedziny w większości chronionych prawem gości.

– VACO

Aktywne filtry

DO KASY

Wybierz swój pierwszy produkt

Twoje konto

Twoje konto

Brak konta?
Załóż konto