Koszyk
Custom content
<p>This is custom content</p>

tags

    No tags have been specified yet.

na myszy

Myszy występują w całej Polsce. W lecie gryzonie przebywają przeważnie na polach, na których uprawiane są zboża, w ogrodach i sadach. Zimą, jeżeli tylko mają okazję przenoszą się do zabudowań, mogą zimować również w polu, ponieważ odznaczają się dużą tolerancją na niskie temperatury.

Można zauważyć trzy etapy migracji myszy do obiektów i siedzib ludzkich: pierwszy tuż po żniwach, drugi po pierwszych przymrozkach, trzeci po dużych mrozach w styczniu lub w lutym. W domach, zakładach przemysłowych i magazynach rozród myszy domowej trwa przez cały rok. Samica w sprzyjających warunkach może urodzić nawet do 40 osobników potomstwa w ciągu jednego roku. Mysz domowa może żyć nawet do 2 lat. Mysz to poważne zagrożenie dla produktów spożywczych. Jedynie dobry stan sanitarny i techniczny obiektów spożywczych oraz ciągły i dokładny monitoring szkodników daje możliwość skutecznej obrony przed zagrożeniami ze strony tych gryzoni.

Mysz domowa jest małym ssakiem osiągającym wielkość około 7-12 cm i wagę do 60 g. Ogon myszy jest mniej więcej tej samej długości, co ciało zwierzęcia. Chwytny i pokryty szorstką łuską ogon, ułatwia wspinaczkę. Włosy czuciowe, umiejscowione w okolicy pyska, ułatwiają zwierzęciu poruszanie się w ciemności. Mysz ma dobrze rozwinięty zmysł słuchu. Komunikacja między poszczególnymi osobnikami odbywa się w paśmie ultradźwięków, które są dla myszy doskonale słyszalne. Siatkówka oka ma wiele pręcików umożliwiających dobre widzenie nocne, brak jest natomiast czopków odpowiadających za widzenie kolorów. Mimo to stwierdzono, że myszy są wrażliwe na kolor czerwony i żółty oraz niektóre odcienie w paśmie ultrafioletowym. Podobnie jak wiele gatunków gryzoni, mysz jest krótkowidzem, w życiu którego istotną rolę odgrywa węch. Służy do odnajdywania drogi w środowisku, umożliwia odszukiwanie pokarmu oraz partnerów płciowych. Zwierzę pozbawione węchu przestaje się rozmnażać. Mysz domowa chętnie zakłada gniazda w budynkach mieszkalnych i gospodarskich oraz magazynach. Gniazdo w warunkach naturalnych wyścieła suchymi źdźbłami i liśćmi traw. Jednak gniazdując w obiektach do budowy gniazd chętnie używa miękkich i suchych materiałów takich jak papier, tektura czy wszelkiego rodzaju włókniny. Budując gniazda gryzonie niszczą składowane towary i opakowania z miękkich tworzyw. Cechą charakterystyczną wszystkich gryzoni jest występowanie stale rosnących siekaczy. Dzięki specjalnej budowie ich przyrost na długość trwa przez całe życie. Różnice w twardości struktury siekaczy na ich przedniej i tylnej powierzchni (z przodu szkliwo, z tyłu zębina) umożliwiają samoistne ich ostrzenie podczas gryzienia twardych przedmiotów. Co zwierzęta te ciągle muszą robić a co również przyczynia się do poważnych strat w przemyśle spożywczym. Myszy zakładają gniazda zawsze w pobliżu źródeł pożywienia ponieważ nie gromadzą zapasów. W związku z tym szczególnie narażone są na ich obecność obiekty zajmujące się obrotem żywności oraz jej składowaniem. Mysz żeruje głównie w nocy, ale również można ją zobaczyć za dnia. Jest wszystkożerna. Zjada pokarm roślinny i zwierzęcy.

Aby pozbyć się myszy należy stosować się do odpowiednich zaleceń:

  • sprawdzenie szczelności obiektów
  • stosowanie dobrej profilaktyki higienicznej

Jedynie dobry stan sanitarny i techniczny obiektów spożywczych oraz ciągły i dokładny monitoring szkodników daje możliwość skutecznej obrony przed zagrożeniami ze strony tych gryzoni.

– VACO

Aktywne filtry

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website