na muszki owocówki

Muszka owocówka Drosophila melanogaster jest małym owadem z rzędu muchówek o długości zaledwie 2-3 mm. Żywi się drożdżami powstającymi na psujących się produktach oraz cukrami z owoców i warzyw. Receptory węchowe umieszczone na czułkach, pozwalają jej z kilkunastu metrów wyczuć woń etanolu oraz octanu etylu, będących produktami fermentacji zachodzącej w owocach. Owady te bardzo szybko się rozmnażają. Samica muszki owocówki składa jednorazowo około 60 jaj, które po 12-15 godzinach przeistaczają się w larwy. Larwy wylęgają się w temperaturze powyżej 15 stopni i po czterech dniach mamy znowu dorosłe osobniki. Muszki te mogą żyć nawet 60 dni.

Najczęściej jaja lub larwy owocówki trafiają na obiekt złożone na owocach i warzywach-również świeżych. Dlatego w miarę możliwości należy przechowywać te produkty w chłodniach lub lodówkach.

Aby nie doprowadzić do wylęgania się muszek owocówek należy stosować działania takie jak:

  • Pojemniki, w których przechowywane są produkty powinny być dokładnie umyte, aby uniknąć przypadkowego przeniesienia larw i jaj.
  • Należy natychmiast usuwać nadpsute produkty do kontenerów na odpady poza obszarem budynku, z częstotliwością nie rzadszą niż jeden raz na dzień.
  • Należy pamiętać, aby pojemniki z sokami, napojami, przetworami owoców; warzyw i innymi produktami były zawsze szczelnie zamknięte.
  • Podłogi powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym.
  • Kratki ściekowe powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.
  • Powierzchnie mające kontakt z żywnością (np. blaty, zlewy) należy myć i dezynfekować tak często jak to możliwe.

Jak używać preparaty na muszki owocówki?

  • Preparaty dezynsekcyjne są szkodliwe w przypadku bezpośredniego kontaktu, i jeżeli zdecydujemy się na ich użycie, należy usunąć z powierzchni poddanej opryskom wszelkie produkty żywnościowe.
  • Zabieg chemiczny będzie skuteczny jeśli zostanie zlikwidowana przyczyna intestacji: usunięta skażona żywność, zlikwidowane miejsca rozmnażania owadów.
  • Jeśli wszystkie powierzchnie, na których identyfikujemy problem będą wcześniej umyte, a następnie poddane opryskowi pomieszczenia poddane dezynsekcji można bezpiecznie użytkować po 2 godzinach, po dokładnym przewietrzeniu.
  • Wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością należy przemyć wodą.

Muszka owocówka nie jest szkodnikiem sanitarnym. Jej aktywność w głównej mierze można niwelować zwiększając szczelność przedmiotów na szkodniki oraz likwidując warunki do ich rozmnażania.

Aktywne filtry

DO KASY

Wybierz swój pierwszy produkt

Twoje konto

Twoje konto

Brak konta?
Załóż konto