yandex
Mole spożywcze - uciążliwe, nocne szkodniki.
   09/28/2022 00:00:00
Mole spożywcze - uciążliwe, nocne szkodniki.

Najlepszym sposobem na wyeliminowanie moli spożywczych jest pozbycie się skażonych produktów i dbałość o czystość. Ważna jest także profilaktyka. Należy unikać dużych zapasów produktów, stosować szczelne opakowania oraz monitorować obecność szkodników za pomocą pułapek.

Mole kojarzą się z łagodnymi mało szkodliwymi motylami występującymi w pobliżu pokarmów sypkich, owoców, orzechów itp. Nic bardziej mylnego.

Jak wyglądają mole spożywcze?

Omacnica spichrzanka, mklik mączny, mklik próchniczek, mklik daktylowiec (Pyralidae) to nazwy wybranych szkodników należących do rodziny omacnicowatych. Gatunki te charakteryzują się wydłużoną budową ciała i skrzydłami w zarysie trójkąta.

3 rodzaje mola spożywczego

W cyklu rozrodczym samica składa od dwustu do czterystu jaj w pobliżu pokarmu i ginie. Z jaj wykluwają się larwy, które pożerają ogromne ilości pokarmu. Wydostają się na zewnątrz skażonego pożywienia i przepoczwarzają się w ustronnym miejscu.

Same motyle nie żywią się pokarmem, ale są niebezpiecznym ogniwem przenoszenia jaj szczególnie w kuchni, spiżarniach, obiektach magazynowych, sklepach wielkopowierzchniowych, obiektach produkcyjnych itp.

W czym żerują mole spożywcze i jakie straty wyrządzają?

Mole spożywcze to poważne zagrożenie dla żywności. Larwy najczęściej żerują w

  • produktach pochodzenia zbożowego,
  • mąkach,
  • kaszach,
  • otrębach,
  • owocach,
  • grzybach,
  • ziołach,
  • kakao,
  • orzechach,
  • wyrobach cukierniczych.

Produkty i półprodukty zaatakowane przez szkodniki są zanieczyszczone ich odchodami. Zmienia się ich smak, zapach i nie nadają się do spożycia lub dalszej obróbki.

Larwy mole spożywczego żerujace na czekoladzie

Jak walczyć z molami spożywczymi?

Najważniejsza jest higiena. Czystość w obiektach to podstawowa zasada dzięki której unikniemy problemów. Dbajmąc o porządek w miejscach przechowywania towarów ograniczamy molom dostęp do pokarmu. Produkty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach z dala od podłóg i ścian (dotyczy to szczególnie spiżarni). Utrzymanie niskiej wilgotności i temperatury przechowywania produktów ma dwojakie znaczenie. Uniemożliwia rozwój szkodników i przedłuża przydatność towarów do spożycia.

Rozsypane resztki należy uprzątać regularnie, by w miejscach tych mole nie mogły złożyć jaj.

Nie można zapomnieć o stałym monitorowaniu dostaw towarów pod kątem obecności szkodników. W przypadku skażonych produktów należy usunąć je jak najszybciej. W uzasadnionych przypadkach, aby ograniczyć straty zaleca się umieszczenie towaru w chłodniach lub mroźniach.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów monitorowania obecności moli spożywczych są pułapki feromonowe. Zawierają one substancje wabiącą wydzielaną przez samicę i skutecznie wabią samce. Można je bezpiecznie stosować w kuchni, spiżarniach, zakładach produkcji spożywczej i magazynach. Pułapki feromonowe pomagają w monitorowaniu obecności moli, a poprzez ich odławianie nie dopuszczają do skażania kolejnych artykułów.

Comments

Log in or register to post comments

Blog Search

Recent Articles